Nummer 1:2014

Personalchefen nummer 1:2014

Tema rekrytering.
Ett lokalutvecklingsprojekt som inte förändrar VERKSAMHETEN är en försutten chans. – Är HR på väg att försitta?

Nummer 1:2013

Personalchefen nummer 1:2013

Tema: Hälsa i arbetslivet.
ERIK FERNHOLM – Personalens välmående avgör personalomsättning,
kundnöjdhet och tillväxt

Nummer 1:2012

Personalchefen nummer 1:2012

Rätt person till rätt position?
Personal & Hälsa – Personal 2012 – Kulturkrockar – Omvärldsanalys och nytänkande – Strategi och eftertanke.