Nr 3 – 4 utkommer hösten 2023

Innehåll: Kompetensutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling, Utveckling av HR-funktionen i privat och offentlig sektor samt Chefsförsörjning.