Nr 1 – 2 utkommer våren 2021

Innehåll: Hälsa i arbetslivet, Utbildning, chefsutveckling,Talent Management, Rekrytering, Tester, Personalförmåner och PA-System.

Nr 3 – 4 utkommer hösten 2021

Innehåll: Kompetensutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling, Utveckling av HR-funktionen i privat och offentlig sektor samt Chefsförsörjning.