Nr 1 – 2 utkommer i januari 2022

Innehåll: hälsa i arbetslivet, bemanning, utbildning, chefsutveckling, Talent Management, Rekrytering, Tester, Personalförmåner och PA-System.

Nr 3 – 4 utkommer hösten 2022

Innehåll: Kompetensutveckling, Utbildning, Verksamhetsutveckling, Utveckling av HR-funktionen i privat och offentlig sektor samt Chefsförsörjning.