Personal & Hälsa

Ett forum för ett friskare arbetsliv!

Personal & Hälsa är en välkänd mötesplats för personalansvariga och andra representanter från Sveriges arbetsliv. Evenemanget är till för dig som behöver ökad kunskap och fler redskap för att utveckla personalen och främja hälsa på arbetsplatsen och skapa ett friskare arbetsliv.

Motionstävling för personal, se www.pulsslaget.se
Nätverk för friska företag, se hälsonätverket.se

Annons

novaerus luftrenare