Personalchefen nummer 4:2012
Personalchefen nummer 4:2012

Mindfulness – ett kraftfullt verktyg för ökad affärsnytta


Ur innehållet

Mindfulness – livsstil och ett förhållningssätt

Våga konfrontera din framgångsfobi

Konsten att leda framgångsrikt i samband med förändringar

Lund blir ledande på forskning om framtidens arbetsliv

…och mycket mer!