Personalchefen nummer 1:2014

Tema rekrytering

Ett lokalutvecklingsprojekt som inte förändrar VERKSAMHETEN är en försutten chans. – Är HR på väg att försitta?


Ur innehållet

Tema rekrytering

Ett lokalutvecklingsprojekt som inte förändrar VERKSAMHETEN är en försutten chans. – Är HR på väg att försitta?

Så tacklar du PERSONALCHEFENS fem vanligaste tankefällor.

Så kan arbetsgivare STÖTTA MEDARBETARE som vill gå ner i arbetstid

Personalchefs INDEX Kvartal 1 2014

Chefer kan hjälpa MEDARBETARE att sätta mål som HARMONIERAR med företagets vision

INNOVATIV REKRYTERINGSMODELL lägger tonvikten på anställningsintervjun och individens drivkrafter

GASA & BROMSA sig samtidigt ur en kris

Rekryterar din organisation för FRAMTIDEN eller på SLENTRIAN?