Personalchefen nummer 3:2013
Personalchefen nummer 3:2013

TEMA: Utbildning

HJÄRNAN PÅ JOBBET – Katarina Gospic


Ur innehållet

HJÄRNAN PÅ JOBBET – Katarina Gospic

Lean eliminerar slöseriet med människors tid och resurser

KOMPETENSUTVECKLING GÅR IN I EN NY ERA

DEN VIKTIGA LÖNEN

Obligatorisk karriärkunskap ökar ungdomars förutsättningar navigera på arbetsmarknaden

PERSONALCHEFER och rekryteringskonsulter har nytta av att rannsaka sin attityd till arbetslösa

…och mycket mer!