Personalchefen nummer 3:2012
Personalchefen nummer 3:2012

Management by love – Att leda genom mångfald. Angeles Bermudez Svankvist


Ur innehållet

Management by love!

KompetensMässan 2012

Lyckas som chef, Trender från ASTD

Bortom Tankefällan

Balans mellan förnuft och känsla

…och mycket mer!