Bli medlem i ett utvecklande nätverk!

Personalchefen samarbetar om nätverk med Kompetensgruppen och Kompetensnätverk. Exempel:

  • HR- och Hälsa i Luleå
  • HR-nätverket i Stockholm
  • HR-nätverket Göteborg
  • Rekryteringsnätverket i Stockholm
  • Utbildningsnätverket i Stockholm och Göteborg
  • Hälsa och Arbetsmiljö

Alla nätverken hittar du på www.kompetensnatverk.com och kompetensGruppen.se/natverk