För dig som marknadsför en produkt eller tjänst mot personalchefer är vi den mest kostnadseffektiva kanalen för dig att nå den!

Personalchefens kundregister omfattar 20 000 personer inom HR.


HR-Tidningen Personalchefen

  • 1/1-sida utfallande 210 x 297 mm + 3 mm, sv/färg: 15 000 kr
  • 1/1-sida satsyta 185 x 265 mm
  • ½-sida stående 90 x 265 mm, liggande 185 x 130, sv/färg: 8 000 kr
  • ¼ -sida 90 x 130 mm, 185 x 60 mm, sv/färg: 5 000 kr
  • 1/8-sida 90 x 60 mm, sv/färg: 3 000 kr
  • 1/16-sida 90 x 30 mm, sv/färg: 1800 kr
  • Modulannons 60 x 20 mm: 975 kr

Vid bokning av fler än 2 införanden 10% rabatt. Priser exkl moms, inkl reklamskatt.

Format

HR-Tidningen Personalchefen A4, satsyta 210 x 297 mm
Omfång: 20 sidor – ca 40 sidor
Annonsmaterial: Digitalt material, tryckbar pdf eller postscript.
Digitala bilder skall vara i minst 170 dpi.
E-mail: info@kompetensgruppen.se

För frågor, kontakta oss på 08-202110 eller info@personalchefen.nu