Personalchefen nummer 2:2013
Personalchefen nummer 2:2013

IT-system kan höja HR-funktionens
status – om de används på rätt sätt


Ur innehållet

Höj HR-funktionens status med rätt verktyg

Kompetensmässan 2013

IT för HR

Allt om lön

Innovativ kultur

…och mycket mer!