Personalchefen nummer 4:2013
Personalchefen nummer 4:2013

MALOU VON SIVERS brinner för magiska möten och att identifiera dolda nyckelpersoner


Ur innehållet

Utbilda företaget i anbudsskrivande och ta del av den attraktiva offentliga marknaden

16 saker du borde göra på lunchen

Det digitala arbetslivet ställer nya krav på chefers förmåga att leda självgående medarbetare

Personlig utveckling allt mer betydelsefull

Nära hälften av alla personalansvariga upplever att HR inte värderas tillräckligt högt

Ledarutbildning av kvinnor lyfter företagets prestationer

…och mycket mer!