Nummer 1:2014

Personalchefen nummer 1:2014

Tema rekrytering.
Ett lokalutvecklingsprojekt som inte förändrar VERKSAMHETEN är en försutten chans. – Är HR på väg att försitta?