Personalchefen nummer 3:2010
Personalchefen nummer 3:2010

Humor som verktyg i personalutveckling:
En åsikt som baseras på en insikt
har större utsikt att nå sin avsikt!


Ur innehållet

LAS – Debatt

Utmaningar viktigare än högre lön

HITTA arbetsro

Löne- & Ekonomidagar

Vetenskapliga upptäckter

Humor som verktyg

…och mycket mer!