Nummer 3:2010

Personalchefen nummer 3:2010

Humor som verktyg i personalutveckling:
En åsikt som baseras på en insikt
har större utsikt att nå sin avsikt!