Personalchefen nummer 3:2009

Kompetensanalyser grundade på marknadsdata ger HR-avdelningen tyngd


Ur innehållet

Trender inom företagsutbildning

Konkurrenskraftiga Stockholmsregionen

Beteende hos chefer.

Öka lönsamheten med ett ”VET EJ” ?

Hantera och motivera olika projektgruppspersonligheter.

Friskare medarbetare

Stärk Din konkurrenskraft – Malin Schmidt har svaren

…och mycket mer!