Personalchefen nummer 1:2010

Susanne Pettersson – hämtar kraft till förändringsarbete i idrottens värld


Ur innehållet

Revirbaserat ledarskap

Trendspaning i HR-branschen

I huvudet på en vd

SATS- Leder & motiverar personalen på Sveriges största friskvårdsföretag

Konsten att rekrytera, motivera och behålla kompetenta säljare

Rätt klimat viktigt för hållbara chefer

Sveriges personalchefer har minskat förtroende för regeringens sysselsättningspolitik

Tänk mindre – och lyckas bättre i lågkonjunktur

Susanne Pettersson – hämtar kraft till förändringsarbete i idrottens värld

Låga men positiva löneökningar 2010–2012 främjar BNP och sysselsättning

Det strategiska HR-arbetet

Fackens krav hotar jobben. Krönika av Urban Bäckström, VD Svenskt Näringsliv

…och mycket mer!