2020-11-09

När arbetsgivare skär ner på personal rapporteras fler incidenter om våld till Arbetsmiljöverket, visar forskning. Våldet sker oftast på arbetsplatser där kunder eller klienter är i behov av hjälp och stöd.
– Det här är ytterst en arbetsmiljöfråga, säger Sofia Wikman, kriminolog vid Högskolan i Gävle.

Forskningen visar ett samband mellan nedskärningar i personalstyrka och att fler uppger att de är utsatta för våld till SCB, och att våld ofta är ett symptom på en dåligt fungerande organisation. Klienter som får vänta för länge på besked, om det är för långa köer, eller otydligheter, eller om till exempel Försäkringskassan ändrar sin policy.

– Försäkringskassan hade väldigt många självmordshot en period, de hade då ändrat sättet som de fattade beslut på utan att ha gjort en riskbedömning, säger Sofia Wikman.

– Det handlar om förutsättningar för bemötande för personalen, då hot och våld ofta handlar om de som är skörast i samhället.

Pippi och Prussiluskan

Vi är väldigt bra på att vara stabila i Sverige, fortsätter hon och vi har en stabil och bra arbetsmiljölagstiftning. Men att vi inte är så habila, inte så bra på att sänka trösklarna för dem som behöver, och inte så bra på att lyssna på personalen.

– Vi har skapat ett samhälle som hyllar tjänstepersonen som står för rationalitet eller tänkande, men den förmåga vi människor har att vara intuitiva, att känna efter, har blivit underordnad. Vi glömmer den här gåvan, att känna med magen.

För sina studenter brukar hon citera en dikt av Albert Einstein:
”The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.”

Och förklara det som utmaningen i att få Pippi Långstrump och Prussiluskan att samsas om reglerna på samma arbetsplats. För vi måste ha regler om rättssäkerhet och demokrati, men vi måste också veta när vi kan sänka trösklarna.

– Jag brukar säga att man måste ha personer som är olika på arbetsplatsen. Prussiluskans eftertanke, klokhet och planering, men också Pippis omedelbarhet och instinkt och känslor. Då motsatserna påverkar och omvandlar sig i varandra.

Checklistor är inte svaret

Hon pekar på att vi idag har väldigt mycket kurser om hot och våld i arbetslivet, som legitimeras genom att säga att hot och våld ökar. Kurser som lär ut, inte att använda sin intuition utan att tänka rationellt kring de här sakerna.

– Och det är inte alltid vi behöver det, för ibland är den som håller i pistolen en liten kille med Downs syndrom och ibland är det Jackie Arklöw och utgången kan bli förödande om man inte håller de här bollarna i luften samtidigt.

– Vi kan inte checklista bort allting som har med säkerhet att göra så att vi blir robotar, vi måste vara människor.

Våld har aldrig varit tillåtet

Sofia menar att vi har gått mot ett förrättsligande, att hela tiden använda polis och rättsväsende till att förbjuda saker och ting. Det ska vara nolltolerans.

– Men våld har ju aldrig varit tillåtet. Ska du börja att tala om för den demenssjuke, eller den som har psykos, eller den som nyss vaknat upp ur narkos; ”Du det där du gör är förbjudet.” Det är meningslöst.

– Det handlar om förutsättningar för bemötande för personalen och inte bara om att träna sig i hur man bemöter människor, för har du inte tid så spelar det ingen roll.

Vad man kan göra…

Många gånger tror man att det går att lära sig om hot och våld, säger hon, men det går nästan inte. Däremot kan man jobba länge på en arbetsplats och där lära sig av varandra, för det är så arbetsplatsspecifikt hur man jobbar säkert.

Hot och våld är ett symptom på verksamheten och det kan också ses som en hjälp när man ska förebygga. Att inte bara se till den enskilda utsatta utan till hela organisationen, hur ska vi förbättra oss?

Därför behöver de här frågorna kunna bollas inom arbetsgruppen utan att det blir skuld eller skam kring det. Och att du har en bra arbetsmiljö, så att man lär av varandra och att det blir ett mindset som gruppen hela tiden utvecklar tillsammans.

– Det vi vet är, att gör du ett bra jobb så minskar risken för hot och våld. Om du håller dig till kärnverksamheten och har tid för att ge tråkiga besked när det sker och ger ett vänligt bemötande, då minskar också risken, säger Sofia Wikman, forskare i kriminologi vid Högskolan i Gävle.


Källa: https://www.hig.se/Ext/Sv/Nyheter-och-press/Press/2020-11-09-Valdet-pa-arbetet-okar-ofta-dar-man-skurit-ner-pa-personalen.html