Ny undersökning: 4 av 5 tror att deras kompetens står sig om fem år

4 av 5 yrkesarbetande svenskar, 82 procent, tror att deras kompetens är lika attraktiv på arbetsmarknaden om fem år enligt en ny Sifoundersökning. Samtidigt beräknas fler än hälften av alla yrken vara ersatta av digital teknik inom 20 år. Nu efterlyser Omställningsfonden tre reformer för att främja kompetensutveckling och vidareutbildning inom välfärden.

Ökat fokus på bedömning i utbildning

Mätbara resultat har blivit viktigare i historieundervisningen på högstadiet. Samtidigt gör tidspress att lärare prioriterar att undervisa om modern historia, visar en ny studie vid Malmö universitet.

Våldet på arbetet ökar ofta där man skurit ner på personalen

När arbetsgivare skär ner på personal rapporteras fler incidenter om våld till Arbetsmiljöverket, visar forskning. Våldet sker oftast på arbetsplatser där kunder eller klienter är i behov av hjälp och stöd.
– Det här är ytterst en arbetsmiljöfråga, säger Sofia Wikman, kriminolog vid Högskolan i Gävle.