Personalchefen nummer 3:2011
Personalchefen nummer 3:2011

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.


Ur innehållet

Konsten att ta plats! Annika R Malmberg talar på KompetensMässan.

Organisationer bör anpassas för att ge utrymme för framtidens ledarskap

Snabb utveckling på marknaden för enkätverktyg

Mer motiverad personal med matchning

…och mycket mer!