PRESSMEDDELANDE – 11 NOVEMBER 2020 07:58

En människas kompetens består av mer än betyg och diplom. Det vet Anna-Lena Bergman, valideringshandledare på Folkuniversitetet i Region syd. Hon är övertygad om att validering är ett viktigt verktyg för att få lyfta fram människans verkliga kunskaper och färdigheter.

Validering innebär i korthet att man strukturerat säkerställer att en person kan det som behövs inom ett visst område. För detta används en särskild metod, OCN-metoden (Open College Network), som är vanligt förekommande inom både näringsliv och offentlig sektor. Med metoden kartläggs och bedöms vad en person faktiskt kan, bortom det som finns formellt på papper.

Får kompetensbevis

Valideringen sker digitalt i olika moduler och består bland annat av en självskattning, en mängd olika frågor som ska besvaras, samt övningar i en lektionsbank. Deltagaren får även träffa en handledare som ger feedback på svaren. Handledarens uppgift är att styrka att deltagaren har de kunskaper som krävs för att han eller hon ska bli validerad.

En person kan valideras inom en mängd olika kompetensområden och får efter valideringen ett kompetensbevis som anger vilka moduler man validerats i. Det kan handla om allt från service och bemötande, digital grundkompetens till konflikthantering.

– Ibland upptäcker vi att det finns kunskapsluckor. Då kan vi som utbildningsorganisation lära ut det som krävs, förklarar Anna-Lena Bergman.

Intern kvalitetssäkring

På Folkuniversitetet jobbar ett tiotal medarbetare med validering och Anna-Lena Bergman ansvarar sedan nyligen också för den interna kvalitetssäkringen. Hon har jobbat med validering i snart tre år och har många exempel på att validering stärker människor. Hon minns ett möte med en kvinna från Syrien. Hon hade ingen formell utbildning, utöver sex år i grundskola, och hon hade inte heller haft en anställning. Under valideringen framkom emellertid att hon sytt och sålt brudklänningar i sin hemby. Valideringen visade att hon hade full koll på exempelvis service och hur man kompenserar missnöjda kunder.

– När kvinnan väl fick sitt kompetensbevis berättade hon att detta var första gången hon fick ett papper på att hon kan något. Det var ett mycket starkt ögonblick och ett exempel på att validering kan synliggöra kompetenser man själv inte vet om att man besitter, säger Anna-Lena Bergman.

Bli en större aktör

Folkuniversitetet validerar i dagsläget personer från till exempel sfi, Folkhögskolan och olika arbetsmarknadsutbildningar. Men Anna-Lena Bergman, som brinner för valideringens möjligheter, tänker större än så. Hon ser framför sig att Folkuniversitetet blir en ännu större aktör när det gäller validering, internt som externt.

–Jag är övertygad om att validering är en underutnyttjad resurs för människor som vill komma vidare i livet. Ta till exempel olika projekt som utförs av gymnasieungdomar. Där skulle validering vara ett sätt att verkligen lyfta fram och synliggöra ungdomarnas utveckling och kunskaper när det gäller till exempel samarbete och bemötande. Eller varför inte unga som jobbar inom snabbmatsindustrin som vill vidare i karriären, säger hon.

En viktigare roll

I en tid när vi har många människor från andra länder som behöver jobb och en pandemi som slår hårt mot ekonomin kan validering fylla en än viktigare roll, menar Anna-Lena Bergman. Därför är det viktigt att så många som möjligt, både i och utanför Folkuniversitetet, har koll på validering är och vad nyttan är. Ju fler som valideras och får kompetensintyg att använda, desto mer vedertaget och accepterat kommer valideringen att bli på arbetsmarknaden.

– Det är svårt att anställa idag. En arbetsgivare har tillgång till den formella kompetensen, men vet betydligt mindre om den ansökandes kunskaper i till exempel konflikthantering och samarbete. Finns då kompetensbevis för detta från Folkuniversitetet är jag övertygad om att det är till nytta för både den jobbsökande och arbetsgivaren, säger Anna-Lena Bergman.

Hon menar att validering kan vara ett bra sätt att lägga grunden när det gäller att definiera och kartlägga sin egen kompetens.

–Vi hör ofta om att det första man gör på Arbetsförmedlingen är att skriva sitt cv. Men hur ska det gå till om man inte ens själv är medveten om sin kompetens? Validering kan vara ett bra sätt för en människa att komma vidare, säger hon.

Vill du veta mer om validering? Kontakta Jens Jording, distriktschef väst. 0700-72 35 64, jens.jording@folkuniversitetet.se


Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/folkuniversitetet/pressreleases/validering-faar-maenniskan-att-vaexa-3049759