2020-10-21

Regeringen ska ta fram en ny arbetsmiljöstrategi till nästa år. Vi måste bli tydligare med att stress på jobbet faktiskt kan leda till dödsfall, sa arbetsmarknadsministern Eva Nordmark vid ett seminarium hos AFA Försäkring.

Arbetet med en ny arbetsmiljöstrategi har av naturliga skäl hamnat i bakgrunden men Eva Nordmark tog under seminariet upp ett antal saker som hon tror kommer att få en större plats i den nya strategin jämfört med den gamla. Konsekvenser av pandemin, digitaliseringens påverkan och ett intensifierat arbete mot arbetslivskriminalitet var något av det hon nämnde.

Även regeringens nollvision mot dödsolyckor på jobbet togs upp.

– Jag vill gärna utveckla detta vidare. Det handlar inte bara om olyckor. Även stress och press kan leda till död på jobbet. Det vill jag synliggöra mer, sa Eva Nordmark under seminariet.