Karlskrona kommun tilldelas utmärkelsen Årets kompetensutveckling 2021 för sin psykiatriutbildning för undersköterskor. Den nya utmärkelsen ska inspirera välfärdens arbetsgivare att arbeta strategiskt med
kompetensutveckling och synliggöra framgångsrika initiativ. Bakom satsningen står kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden.

– Karlskrona kommun är en värdig vinnare och deras satsning på kompetensutveckling inom psykiatrin är till stor nytta för medarbetarna, arbetsgivaren och samhället i stort. Vi hoppas att deras goda exempel kan
inspirera fler att arbeta med kompetensutveckling som stärker medarbetarnas anställningstrygghet och bidrar till egen verksamhetsutveckling, säger Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Årets kompetensutveckling är en ny utmärkelse instiftad av Omställningsfonden. Priset tilldelas en kommun, region eller ett kommunalt företag som under året genomfört en lyckosam kompetensutvecklingsinsats för en eller flera medarbetare.


Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/omstaellningsfonden/pressreleases/karlskrona-kommuns-psykiatrisatsning-vinner-utmaerkelsen-aarets-kompetensutveckling-3158694