Ur innehållet i tidigare nummer:

Nr: 2:2007

Orkar de arbeta?

Johan Holmsäter och Åsa Helena Arvidsson om rapporten ”orkar de arbeta”, en studie av den fysiska kompetensen hos 180 slumpvis utvalda medarbetare.

Det finns inga enkla knep för framgång: träning, övning och repetition är svaret!

Intervju med Renata Chlumska, äventyrare och en av talarna på Personal & Hälsa.

Idrottsministern positiv till fler avdragsmöjligheter inom friskvård

Avdrag för friskvård gäller inte bara traditionell motion utan även massage, stresshantering, yoga, rökavvänjning m.m.

Det bästa av två världar

Om friheten att arbeta på distans från ett annat land.


Nr: 1:2007

Vad kommer efter coaching?

Metoderna för kompetensförsörjning utvecklas och förändras löpande. I flera år har trenden coaching vuxit sig starkare, men rimligtvis kommer även det en dag kännas som en mogen metod. Vad kommer efter?

e-learningens uppgång, fall och nya resning

Utvecklingen inom e-learningbranschen var dramatisk under dotcom-yran i slutet av 90-talet, och nu är metoden åter intressant. Mer om e-learning på KompetensMässan

Stärk ditt personliga varumärke

Ditt personliga varumärke är den bild andra har av dig. Du har allt att vinna på att den här bilden är tydlig och sann. Läs artikeln

Retorik

Konsten att tala med förnuft och känsla – det är Barbro Fällmans definition på retorik. Med känsla, engagemang och ett levande kroppsspråk blir man både mer trovärdig och mer intressant. Läs artikeln


Nr: 1:2005

Föreningssparbanken blev årets Kompetensföretag 2004!

Föreningssparbanken har i hård konkurrens vunnit utmärkelsen Årets Kompetensföretag. Ett prestigefyllt pris som visar att företaget satsar på kompetensutveckling inom hela organisationen.

”Slopa turordningsreglerna när anställda sägs upp”

Kompetensen måste avgöra vilka som ska få behålla jobbet, föreslår folkpartigrupp mot diskriminering.

Kan man lära sig att bli en högpresterande organisation?

Vad är en högpresterande organisation? Är det omsättning per anställd, resultat per anställd eller något annat?

Framtidens nätverkande

Det råder delade meningar om framtidens nätverkande. Den innersta kretsen blir allt viktigare, samtidigt som vi låter nätverket vara bas för såväl fritid som jobb.


Nr: 3:2004

Ledstjärnor, verbal judo och kreativitet på årets KompetensMässa

Programmet är klart för årets KompetensMässa. Anitra Steen, Kay Pollak, Richard Bowell och Taro Muramatsu är några av de 50 seminariehållarna, som tillsammans med över 50 utställare belyser trenderna inom svenskt arbetsliv.

Vad är egentligen NLP?

Inom försäljning, ledarskap och kommunikation talas det allt mer om NLP – Neurolingvistisk programmering. Men vad är egentligen NLP? Och vad kan det användas till?

Bankanställda motiverade

Enligt svenskt medarbetarindex ligger bank- och försäkringsbranschen i topp med årets mest motiverade medarbetare.

Allt fler investerar i personalen

Nu har ytterligare en organisation blivit Investor in People. Därmed finns det 30 godkända företag i Sverige.


Nr: 2:2004

Sverige faller i internationell jobbundersökning

Svenskarnas tilltro till arbetsmarknaden har minskat, trots rapporter om vändande konjunktur. Norrmännen har däremot högst självförtroende i världen när det gäller karriärmöjligheter och arbetssituation.

Medicin mot livsstilsanalfabetism

Johan Holmsäter skriver om den ökade omhälsan och vad vi ska göra åt den.

Så hanterar du missnöjda medarbetare

Nina Jansdotter, karriärcoach och föreläsare, berättar hur man upptäcker missnöje, hanterar det och plockar fram människors outnyttjade potential.

Söker ni kvinnor till ledande befattningar? Ta hjälp av kvinnliga rekryteringskonsulter

Kvinnliga rekryteringskonsulter hittar de kvinnor ni söker till styrelsen och ledande befattningar.


Nr: 4:2003

Internationaliseringen av sjukvården svensk framtidsbransch

Hälso- och sjukvården och dess kunskaper och metoder kan ses som ett globalt kunskapsnätverk som sammankopplas allt mer.

Så motiverar du dig själv och andra

Ska man påverka sitt beteende hjälper det varken med viljestyrka eller med karaktär. Nästan alla våra handlingar styrs av undermedvetna drivkrafter.

Så motiverar du dig själv och andra

Ska man påverka sitt beteende hjälper det varken med viljestyrka eller med karaktär. Nästan alla våra handlingar styrs av undermedvetna drivkrafter.

Öka individens förmåga att ta ansvar för sin hälsa

Vi människor påverkas av hela vårt levnadssätt – inte enbart av arbetssituationen. Verktyget ”Ett liv i balans” är framtaget för att stödja individen att ta ett större eget ansvar för sitt liv och hälsa.

Fokuserad energi ger ork att hänga med

Nu när hjulen långsamt börjar rulla igen gäller det att vara väl förberedd inför den konjunkturuppgång som kommer.


Nr: 3:2003

ASTD-mässan i San Diego

Över 7000 personer reste till San Diego i Kalifornien för att delta i den årliga konferens och mässa som anordnas av ASTD, American Society of Training and Development.

Bättre minne med hjärnträning

Att lätt kunna minnas namn och fakta ger en stor fördel i både privatliv och arbetsliv. Och precis som vi kan träna upp kroppens kondition kan vi träna hjärnan och få ett bättre minne. Läs artikeln
Mer om hjärnträning och minnesträning

Bättre hälsa ger resultat

På Stora Fors har man lyckats halvera sjukfrånvaron. De har redan uppnått det mål som regeringen satt upp till 2008.

Storytelling – Berättelsen om företagets själ

Storytelling handlar om att sprida sin historia och om att befolka varumärket för att göra organisationen mer intressant. Läs artikeln


Nr: 2:2003

Vilket företag blir Årets Kompetensföretag 2003?

Priset delas ut på KompetensMässan i november och är mycket åtråvärt. Det går till ett företag eller en organisation som på ett genomtänkt och lyckat sätt genomfört kompetensutveckling i hela organisationen.

Att göra det omöjliga möjligt

När Leif Ögård fick Parkinsons sjukdom spåddes han en framtid som sjukskriven och rullstolsbunden. Men själv ville han annat och idag är han en framgångsrik konsult som inte haft en enda sjukdag under sina 14 år som ”sjuk”.

Chefen är viktigaste arbetsmiljöfaktorn!

Intervju med Per Gärdsell, fd. chefsöverläkare på MAS och initiativtagare till och projektledare för Bunkefloprojektet.

Kunskaperna från Henley MBA ger effekt i verksamheten

Thomas Andersson är chef för Volvos motorproduktion i Skövde sedan 2002. Han uppskattar den praktiska inriktningen i sin MBA-utbildning.


Nr: 1:2003

Tema: PA-System

Det finns mycket pengar att spara på att välja rätt PA-System. Vad ska man tänka på vid val av leverantör? En översikt över nyheter är tema i detta nummer.

Frihet eller inte?

Frihet, flexibilitet och gränslöshet är en ledarstil som riskerar att driva allt fler i psykisk ohälsa. Att sätta rimliga gränser för hur arbetet genomförs och att arbeta mot samma mål är viktigt enligt forskaren Lars Stengård, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ledarskap i samspel

När ansvar och befogenheter fördelas på fler blir organisationen mer effektiv och människorna i den friskare.